ZASTAVME VODU - kampaň za revitalizaci české krajiny a účinnou prevenci povodní

O nás

11.10.2013 11:52

Občanské sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody již téměř 20 let pečuje o cenná přírodní území, ale také o zanedbané lokality, které mají velký přírodní potenciál. Na našich pozemcích dlouhodobě realizujeme příklady dobré praxe v péči o přírodní struktury, umožňující přirozené fungování krajiny. Současně pomáháme při obnově přírodních lokalit a krajinných struktur od Lužických hor až po jižní Moravu.

Na základě získaných zkušeností a s podporou odborných partnerů připravujeme seriózní celorepublikovou kampaň zaměřenou na obrození české krajiny v tom nejlepším smyslu. Cílem je rozmanitá krajina plná života a lokalit, které dokáží přirozeně reagovat na rozmary počasí a jejich dopady pro člověka. Díky těmto změnám krajina dokáže například účinněji zadržet vodu, která nyní v důsledku nepromyšleného hospodaření rychle odtéká pryč a hrozí častými záplavami, způsobuje erozi a další negativní důsledky.